Kontakt


M.S. & Sohn Metallbau d.o.o.

MS-Trailer
(proizvodna linija automobilskih prikolica)

Kneza Miloša 3, 15306 M. Prnjavor, Srbija

Tel/fax:
+381 15/282-303

Mob:
+381 60/08-56-111

E-mail:
info@ms-trailer.eu.com

Web:


Račun (Raiffeisen banka AD):
265-6810310000352-28

Kontakt formular